معرفی وبلاگ
با نام و یاد خداو با سلام و درود فرآوان بر کاربران عزیز. در این وبلاگ سعی داریم جازبه های گردشگری مناطق ایران عزیزمان را برای شما معرفی کنیم. البته من چون بیشتربه شهری که دارم در آن زندگی می کنم دسترسی دارم بیشتر مناطق شهر خودم را معرفی میکنم. با ارائه نظراتتان ما را شاد کنید
دسته
دوستان گردشگر ايراني
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 80908
تعداد نوشته ها : 76
تعداد نظرات : 12
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان
 

3-3-3-1-ساخت جنسي جمعيت

نسبت جنسي جمعيت عبارت است از نسبت مردان به زنان يا تعداد مردان در مقابل يكصد زن كه هدف اصلي از اين نوع توزيع اطلاع يافتن از تعداد زنان و مردان در جامعه مورد مطالعه براي     برنامه ريزي بهتر جامعه مي باشد.با دقت نظر درجدول(3-10)مشاهده مي شود كه نسبت جنسي در شهرستان ايوان در سال 1375،5/101مي باشد كه اين نسبت در نقاط شهري 9/100ودر نقاط روستايي 8/101بوده است به عبارتي در مقابل هر 100زن 101مرد وجود داشته است در حالي كه در سال 1385نسبت جنسي باربر با 102به دست مي آيد . به عبارت ديگر در مقابل هر 100زن ، 102نفر مرد وجود داشته است .كه نسبت به سال 1375روند رو به افزايشي داشته است. نسبت جنسي در نقاط شهري 100و در نقاط روستايي 105بوده است.از جمعيت شهرستان 95/22درصد در گروه سني كمتر از 15ساله، 86/71درصد در گروه سني 64-15ساله و 18/5درصد در گروه سني 65ساله و بيش تر قرار داشته اند.

دسته ها :
1390/8/2 11 بعد از ظهر

اسلایدر

همه محبوب کردن فقط تو مونی ها :
X